PRP24 Akkumulátor webáruház
Szaküzletek: Budapest, Miskolc
Árak megjelenítése:
Szaktanácsadás: 06-30-442-7288

Általános szerződési feltételek és Adatvédelmi nyilatkozat

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, magyar nyelven készült.

Fogalmak

Kereskedő:                        Pet-Roll Parts Kft.
Vásárló:                             Aki a Kereskedő internetes felületén (www.prp24.hu) regisztrálja magát és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

A Kereskedő cégadatai
Neve:                                   Pet-Roll Parts Kft.
Székhelye:                         1046 Budapest, Kiss Ernő utca 2.
Cégjegyzékszáma:             01-09-887718
Adószáma:                         14074158-2-41

A Kereskedő központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Központi cím:                   1046 Budapest, Kiss Ernő utca 2.
Telefon:                            +36 1 231-09-03
E-mail:                              info@prp24.hu
Nyitva tartás:                    H-P 08.00-17.00; Szo 8.00-13.00

A tárhelyszolgáltató adatai
Neve:                                   Dialóg Interaktív Kft.
Email:                                  info@dlg.hu
Web:                                    www.dlg.hu

1.     Általános tudnivalók, feltételek

 1. A Kereskedő webáruházában történő vásárlás feltétele, hogy a Vásárló egyidejűleg elismeri, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.
 2. A Felek között, írásban, faxon ill. elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vásárló vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A szerződés nyelve magyar.
 3. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a webáruházban végrehajtott megrendelés következményeként közötte és a Kereskedő között, a megrendelt termékre adás-vételi, ill. szállítási szerződés ja Vásárló létre.

2.     Rendelés és szállítás

 1. A Vásárló a kiválasztott termékek kosárba tételével, a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadásával, a szállítási és fizetési mód kiválasztásával és a rendelés véglegesítésével adja le megrendelését.
 2. A vásárlást megelőzően Vásárló regisztrálhat, hogy későbbi megrendelései során az újbóli adatmegadást elkerülje, de regisztráció nélküli vásárlásra is lehetőség van.
 3. A Vásárló regisztrációja során megadott adatokat az Adatkezelési szabályzat szerint kezeljük. A tévesen megadott adatokért, és a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért által okozott károkért, nem vállalunk felelősséget.
 4. A Kereskedő a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, a visszaigazolással a Vásárló ésaKereskedő között létrejön a szerződés. A visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén a Vásárló vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik.
 5. Amennyiben a megrendelés délután 13 óráig megérkezik, és ha a termék raktáron van, futárszolgálattal történő kiszállítás esetén a következő munkanapon, de legkésőbb 2 munkanapon belül a teljesítés megtörténik.
 6. A Vásárló köteles az átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, jótállási jegy megléte) tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla, szállítólevél) aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat a Kereskedő nem fogad el.
 7. Amennyiben a Kereskedő az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a Vásárlónak a konkrét kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. A Vásárló felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.
 8. Amennyiben az áru kézbesítése sikertelen, erről a Kereskedő, vagy az általa megbízott Fuvarozó értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A Vásárlónak felróható sikertelen kiszállítás költségét a Vásárló tartozik viselni.
 9. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vásárlóra akkor száll át, amikor Vásárló a megrendelt terméket átvette.
 10. A szállítás költségei a Vásárló által választott termékek súlyától, és a szállítási módtól függően változnak, a rendelés során kimutatásra kerülnek, és azt a rendelés leadásával a Vásárló elfogadja.

Szállítási költség személyes átvételnél nincs.

Szállítási és utánvét költsége kiszállítás esetén

Csomag súlya                      Nettó (Ft)

0 - 15 kg                                   1.000

15 - 30 kg                                 1.500

30 - 40 kg                                  2.500

40 - 100 kg                              15.000

Nettó 60.000Ft feletti rendelésesetén a kiszállítás díjtalan!

3.1     Termékinformációk, árak

 1. A webáruházban szereplő termékek jellemzőit az egyes termékeket bemutató oldalak tartalmazzák. A weboldalon az egyes termékek mellett megjelenített képek esetenként illusztrációk, a termék tényleges kinézete ettől eltérhet.
 2. A feltüntetett árak bruttó árak, azaz magukban foglalják az általános forgalmi adót és a terméket terhelő más adókat is. Az internetes, kedvezményes árakat csak a webáruházban leadott megrendelésekre tudjuk biztosítani.
 3.  A termék vételárának kifizetése futár általi szállításkor utánvétellel, előre utalással, a Kereskedő telephelyén történő átvételkor készpénzfizetéssel, átutalással, vagy bankkártyával történhet.
 4.  A Vásárló kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vásárló csak az Kereskedő előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, vagy az áru az Kereskedőnek fel nem róható okból nem adható át, a Vásárló köteles az Kereskedőnek megfizetni a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos költségeit.
 5.  Ha a Vásárló kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, akkor a Vásárló a termék vételárát és a szállítási költséget a Kereskedőnek vagy Kereskedő megbízottjának számla ellenében fizeti meg a termék átvételekor.
 6.  A raktáron nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, az aktuális beszerzési lehetőségektől is függenek.
 7. Átvételkor a Vásárló kötelessége a csomagban szereplő tételek ellenőrzése a futár jelenlétében, a csomag átvételét követően utólagos reklamációt hiányzó vagy sérült tételre hivatkozva nem fogadunk el.

3.2     Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben a Pet-Roll Parts minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre az prp24.hu Webáruházban, akkor a Pet-Roll Parts Kft. nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
- esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

t-Roll Parts Kft. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

4.     Elállási / Felmondási jog

 1. A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
 2. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy az a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 3. Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Pet-Roll Parts Kft., 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 2.; fax: 1 231-09-03; e-mail: info@prp24.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is (1.sz. melléklet).
 4. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

 1. Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek a miatt merültek fel, hogy a Vásárló az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 2. A Vásárló köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 3. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.
 4. A Vásárlónak a termék átvételétől 14 naptári nap áll rendelkezésére, hogy minden következmény nélkül elálljon a vásárlástól.
 5. Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. 
 6. A Kereskedő követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 7. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszaküldeni címünkre (mind a termékre és a csomagolásra vonatkozólag, a termék csomagolásának összefirkálása is sérülésnek minősül). Utánvéttel vagy portóval visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.  A Kereskedő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni.

5.     Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás

A Kereskedő hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi tulajdonságoknak. Az ellenkező esetben annak bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba a teljesítés időpontjában már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Kereskedő hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő....7, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ....8 vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. A jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, mely az áru Vásárlónak történő átadásával kezdődik. A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény, jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló számlával együtt érvényesíthető, mely az áruval együtt kerül átadásra a Vásárló számára. A Vásárló a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik.
 2. A Kereskedő bizonyos termékek esetén, a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg.
 3. Vásárló kifogásait a Kereskedő üzleteiben érvényesítheti.
 1. Amennyiben okozati kárigény merül fel, abban az esetben a jármű megbontása előtt 72 órával értesíteni kell a Kereskedőt, hogy a megbontásnál a Kereskedő vagy a gyártó képviselője részt vehessen, és az eseményt dokumentálhassa. Ellenkező esetben az okozati kárigény nem érvényesíthető.

6.     A felelősség korlátozása

 1. A Kereskedőtől az interneten történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.
 2. A Kereskedő semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek be:
 3. az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta problémákért;
 4. az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza webáruházának akadálytalan működését és a vásárlást;
 5. bármilyen adatvesztésért;
 6. bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;
 7. a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.
 8. A Kereskedő bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.
 9. A Kereskedő nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.
 10. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. A termékek paraméterinek eltérése esetén a gyártó hivatalos oldalán közzétett paraméterek érvényesek. Az árlistát és a készlet jelzését naponta frissíti, de annak mindenkori tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

7.     Adatok kezelése

 1. Kereskedő a Vásárló személyes adatainak felhasználását, kezelését a webáruházban közzétett Adatvédelmi szabályzatban rögzítette, aminek megismerését és elfogadást a Vásárló az ÁSZF elfogadásának tényével igazolja.

8.     Panaszkezelés

 1. Fordulhatnak hozzánk személyesen, e-mailben, vagy postai úton is.
 2. Az e-mailben vagy postai úton elküldött panaszra legkésőbb 14 napon belül kötelesek vagyunk írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartjuk jogosnak, kötelesek vagyunk azt  megindokolni. Az üzletben közölt szóbeli panaszt a Kereskedőnek haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 14 napon belül érdemben megválaszolni.
 3. Minden szerződéssel kapcsolatos jogvitában – békéltető testülethez vagy bírósághoz is lehet fordulni.
 4. A termék meghibásodása esetén az általános garanciális és szavatossági szabályok alapján első körben javítás vagy kicserélés követelhető, másodlagosan pedig árleszállítás is kérhető.

A vásárló a kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

 1. Budapest IV. kerület Polgármesteri hivatal jegyzőjéhez

 1041 Budapest, István út 14.; Tel: 231-31-01

 1. Fogyasztóvédelemi Felügyelőség panaszirodájához:

 1088 Budapest, József krt. 6.; Tel.: 459-49-99

 1. A Bp-i Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testülethez:

 1105 Budapest, Sz. László tér 16.; Tel.: 431-89-62

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

 

10.                      Záró rendelkezések

 1. Az ÁSZF feltételeket a Kereskedő – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba. A Kereskedő internetes honlapját látogató vásárlók kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben a vásárló a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja az oldalakat és megrendelést ad le, azt a Kereskedő jogosult úgy értelmezni, hogy a vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta.
 2. A 1. sz.melléklet az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.
 3. Jelen ÁSZF 2014. október 1. napjától határozatlan ideig hatályos.
 4. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.

1.     számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Pet-Roll Parts Kft., 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 2.; fax: 1-231-09-03; e-mail: info@prp24.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

Az átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

 
Árukereső.hu Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz